top of page

Calculadora ANTICIPATE

Models ANTICIPATE i ANTICIPATE-NASH per predir el risc d'hipertensió portal clínicament significativa (CSPH) i el risc d'esdeveniments hepàtics associats (LRE) en pacients amb malaltia hepàtica crònica avançada compensada (cACLD)

Aquestes calculadores són útils per calcular el risc estimat de CSPH en pacients amb cACLD a partir dels models ANTICIPATE i ANTICIPATE-NASH. Tots dos models han estat validats externament. Aquestes calculadores poden ajudar als metges i investigadors a predir la probabilitat de CSPH (és a dir, HVPG ≥10 mmHg) per a qualsevol pacient que utilitzi només proves no invasives.

Segons les directrius Baveno VII, en pacients amb cACLD relacionat amb virus i/o alcohol el Model ANTICIPATE es pot utilitzar per predir el risc de CSPH. En pacients amb cACLD relacionat amb NASH, el risc de CSPH s'ha de calcular mitjançant el Model ANTICIPATE-NASH

Una altre utilitat d'aquestes calculadores és calcular el risc de desenvolupar LRE en pacients amb cACLD relacionat amb NASH. Els models ANTICIPATE-LRE i ANTICIPATE-NASH-LRE s'han validat externament per predir el risc de desenvolupar LRE (carcinoma hepatocel·lular, descompensació clínica i mort relacionada amb el fetge) als 3 anys de seguiment. Ambdós models, han demostrat una bona discriminació per predir LRE, però si els tres paràmetres estan disponibles (LSM, recompte de plaquetes i IMC), ANTICIPATE-NASH-LRE és preferible per calcular el risc en pacients amb cACLD relacionat amb NASH.

Per a més informació, consulteu els articles originals:

[1]. Abraldes, J. G., Bureau, C., Stefanescu, H., Augustin, S., Ney, M., Blasco, H., Procopet, B., Bosch, J., Genescà, J., Berzigotti, A.. Noninvasive tools and risk of clinically significant portal hypertension and varices in compensated cirrhosis: The “Anticipate” study. Hepatology 2016; 64, 2173–2184. DOI: 10.1002/HEP.28824

[2]. Pons, M., Augustin, S., Scheiner, B., Guillaume, M., Rosselli, M., Rodrigues, S. G., Stefanescu, H., Ma, M. M., Mandorfer, M., Mergeay-Fabre, M., Procopet, B., Schwabl, P., Ferlitsch, A., Semmler, G., Berzigotti, A., Tsochatzis, E., Bureau, C., Reiberger, T., Bosch, J., Abraldes, J. G., Genescà, J. Noninvasive Diagnosis of Portal Hypertension in Patients With Compensated Advanced Chronic Liver Disease. Am J Gastroenterol 2021; 116, 723–732. DOI: 10.14309/ajg.0000000000000994

[3]. Pons, M., Rivera Esteban, J., Ma, M.M., Davyduke, T., Delamarre, A., Hermabessière, P., Dupuy, J., Lai-Hung Wong, G., Cheuk-Fung Yip, T., Pennisi, G., Tulone, A., Cammà, C., Petta, S., de Lédinghen, V., Wai-Sun Wong, V., Augustin, S., Pericàs, J.M., Abraldes, J.G., Genescà J. Point-of-care non-invasive prediction of liver-related events in patients with NAFLD. Clin Gastroenterol Hepatol 2023. DOI: 10.1016/j.cgh.2023.08.004

[4]. de Franchis, R., Bosch, J., Garcia-Tsao, G., Reiberger, T., Ripoll, C., Abraldes, J. G., Albillos, A., Baiges, A., Bajaj, J., Bañares, R., Barrufet, M., Benajiba, L., Berzigotti, A., Bureau, C., Calvaruso, V., Cardenas, A., D’Amico, G., de Gottardi, A., Dell’Era, A., Yoshiji, H. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022; 76, 959–974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022

bottom of page